Tilgange

Velkommen til Growing Pathways, bureauet for naturrelationer.

Vi kalder det naturrelationer, fordi vi hver dag møder spørgsmålet: kan vi leve, organisere os og bo i berigende relation med natur i stedet for at holde den nede og ude?

Bæredygtighed er vokset ud af silotænkningen og ind i en mere kompleks og uforudsigelig virkelighed, der ligner naturlige økosystemer mere end det ligner bureaukratiets trygge gange og celler. Med FN’s nye verdensmål skal man kunne arbejde med byudvikling, iværksætteri, naturpleje og strategisk kommunikation på samme tid, på tværs af niveauer, enheder og fag.

I Growing Pathways hjælper vi vores kunder og partnere med at indtage den bæredygtige udviklings nye landskaber. Vores metoder og værktøjer tager det naturlige tilbage i hjertet af kulturen, byen og strategien.

Vores særlige ekspertområder er:

  • Cultural Mapping – gør kultur til den vigtigste ressource i et komplekst landskab
  • Naturlige byer – et levende landskab af iværksættere for byen
  • Purpose as practice – dyrk nye stier mellem vision og hverdag

På alle områder kombinerer vi nærvær og feltarbejde med digitale platforme og applikationer, så den bedste viden om mennesker og verden kan gøres anvendelig gennem intelligente og lærende digitale værktøjer.

Vi arbejder lige godt med sundheds-NGO’en, produktionsvirksomheden og ministerierne. Vi lytter til iværksættermiljøerne og forbinder til borgerne, både mikro-lokalt og mega-regionalt.

Har du spørgsmål eller må du bare have os omfavne din næste udfordring? Skriv til contact@growing-pathways.com