Hvorfor

Vi arbejder med udgangspunkt i menneskets, og dermed også organisationen og virksomhedens, relation til naturen.

Kløfterne mellem menneske og natur er ved at omforme vores byer, landskaber og organisationer, men det er netop i disse kløfter, at Growing Pathways arbejder med at bygge broer. Vi gør det primært gennem analyse, kortlægning (Cultural Mapping), og innovationslaboratorier, der fører til handling og flere virksomheder og organisationer, der arbejder natur-orienteret.

Vi arbejder tæt med kommuner, med nordiske og baltiske samarbejdsorganer, med virksomheder og med NGO’er med aktivering af deres natur-potentiale og talenter, der findes blandt deres medarbejdere, borgere, eller i deres strategi.

I København er vi bl.a. med-initiativtager til bynatursprojektet NaTur i Byen, der har opnået millionstøtte fra Nordeafonden. I NaTur i Byen er vi ansvarlige for netværksopbygning og kortlægningen af aktører. Netværket tæller i øjeblikket over 650 aktive medlemmer og består bl.a. af selvstændige virksomhedsejere, entreprenører, forskere, organisationer, foreninger og frivillige, der alle arbejder med byens biodiversitet og natur